Referentieprojecten

Hieronder vindt u voorbeelden van door Metaverses uitgevoerde projecten. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over hoe wij u kunnen helpen.

Pensioenmigratie

 

Voor een grote Nederlandse verzekeringsmaatschappij heeft Metaverses een dataconversie uitgevoerd door een van hun pensioenportefeuilles naar een nieuwe administratiesysteem te migreren.

Metaverses is geselecteerd om deze migratie uit te voeren, vanwege onze aanpak, ervaring en tooling. De belangrijkste argumenten voor de selectie waren: de korte doorlooptijd, transparantie van de conversiestappen, beperkte impact op de eigen schaarse middelen van de klant, goede controleerbaarheid en een vaste prijsaanbieding.

Projectdetails van de pensioenmigratie

De portefeuille omvatte:

 • 94,000 deelnemers;
 • 23,000 contracten;
 • 28,000 pensioenregelingen;
 • 69,000 memovelden;
 • 3,000 speciale partners;
 • Transformatie van beleggingsfondsen van ongeveer 90 verschillende fondsen naar 50 nieuwe fondsen;
 • Bron verdeeld over 41 primaire bronbestanden, die schoning en verrijking vereisten.

Na een korte analyse van de doelstructuur en de brongegevens tijdens een intake periode van twee weken bouwden we in drie weken de migratie. Gedurende deze drie weken hebben we zeven workshops gefaciliteerd, voornamelijk voor het goedkeuren en testen van de conversieresultaten en om de meer gecompliceerde datatransformatie te specificeren. Tijdens deze workshops was de conversieoutput direct beschikbaar en kon de transformatie indien nodig onmiddellijk worden aangepast.

Onze klant geeft aan tevreden te zijn met de geleverde kwaliteit, de manier van werken en de prettige samenwerking. Verder was de klant blij met de flexibele houding van het Metaveres-team ten aanzien van de aanpassingen als gevolg van de veranderingen in het nieuwe systeem, die zonder enige discussie over de vaste prijs werden uitgevoerd.

Migratie van verzekeringspolissen

 

Metaverses heeft de dataconversie uitgevoerd van een bedrijfsportefeuille van een grote verzekeringsmaatschappij. Het portfolio was verdeeld over 2 bronsystemen en 11 verschillende productgroepen.

Wij waren geselecteerd om deze conversie uit te voeren vanwege ons aanbod voor een vaste prijs, een vaste deadline en de belofte om de time-to-market aanzienlijk te verkorten.

Projectdetails van de migratie verzekeringspolis

De betrokken portfolio omvatte:

 • 2 bronsystemen;
 • 1 doelsystemen;
 • 11 verzekeringsproducten;
 • 85,000 polissen;
 • 120,000 verzekeringsdekkingen;
 • Een zwaar vervuild bronsysteem;
 • 2 conversie batches.

Omdat het project een vaste doorlooptijd van slecht 14 weken had, was er geen tijd voor lanterfanten. Binnen de eerste twee weken waren de eerste ruwe schetsen van de data mapping opgesteld. Na deze twee weken werd er elke week een nieuw product gemapped en getest tijdens twee werksessies. Tijdens deze sessies werden testgegevens en meer uitgebreide transformaties gepresenteerd en besproken. Zodra het eerste product was goedgekeurd, de andere producten volgden snel. Alle 11 producten zijn geaccepteerd binnen de afgesproken 14 weken. Daarna bereidde metaverses de gegevens voor op de formele conversie van de productie data. Verder zijn door metaveres bestanden voor verzekeringsdocumentatie, communicatie met polishouders en financiële rapportage geproduceerd en geleverd.

De klant heeft zijn waardering uitgesproken voor de hands-on benadering, flexibiliteit en constructivisme van Metaverses tijdens deze (soms turbulente) conversieproject. Het Metaverses-team heeft het interne team van een aanzienlijk hoeveelheid werk opgelucht door oplossingen te zoeken binnen de mogelijkheden van onze tooling. Bovendien benadrukte de klant dat zonder Metaverses de deadline niet behaald zou zijn.

 

CRM data migratie

Metaverses heeft de dataconversie van 2 bronsystemen (CRM-systeem en een klanten data productsysteem) uitgevoerd naar de Salesforce Cloud voor een internationale online bank.

Wij waren geselecteerd om deze conversie uit te voeren vanwege onze iteratieve manier van werken en ons vermogen om de resultaten direct te controleren en problemen direct op te lossen, wat resulteert in kortere doorlooptijd en hoge kwaliteit. Kortere doorlooptijd betekent eerder behaalde bedrijfsdoelstellingen van: integraal klantbeeld, zelfbedieningsfunctionaliteit en nieuwe kanalen voor klantcontact.

Projectdetails van de CRM-datamigratie

De betrokken portfolio omvatte:

 • 2 bronsystemen;
 • 1 doelstyteem;
 • 950.000 klanten in 4 landen;
 • 1,7 miljoen cases
 • 700.000 taken;
 • 850.000 bijlagen;
 • meer dan 2 miljoen e-mails, notities, et cetera.

Het project had een doorlooptijd van slechts 3 maanden. Om verrassingen te voorkomen via dataprofilering- gebruik makend van patroonherkenning werd onder anderen inzicht in de datakwaliteit geleverd. Metaverses was van begin tot eind verantwoordelijk voor de migratie: van de ruwe brondatabase, geautomatiseerde gegevens opschonen, tot transformatie en upload via de Salesforce-gegevenslader. Complicerende factoren tijdens de migratie waren de veranderende Salesforce-structuur en het gebrek aan beschikbare kennis en documentatie van het bronsysteem.

It Service management-migratie

 

Als onderdeel van een groter ITSM-project heeft Metaverses met succes de historische datamigratie van een verouderd ITSM-systeem uitgevoerd naar een nieuwe ServiceNow-omgeving voor een grote semipublieke organisatie. Het project omvatte de conversie van de historische gegevens van incidenten, changes en problemen, inclusief bijlagen. Metaverses maakte het vanuit de datamapping mogelijk dat via de Transform Maps van ServiceNow zonder verdere transformatie een eenvoudige import van de gegevens in ServiceNow kon worden gedaan.

Projectdetails van de ITSM migratie

De ITSM conversie omvatte:

 • De brondatabase is zonder ontlaad rechtstreeks gebruikt;
 • Historische data van taken, incidenten en changes van tot 18 maanden terug;
 • Bijlagen gemigreerd op basis van Base64 codering;
 • Aanlevering zodat import module van ServiceNow dit 1 op 1 kon importeren;
 • Relaties tussen records weer gelegd conform bronsysteem;
 • Ontdubbeling van tickets;

Andere partijen waren niet in staat de conversie uit te voeren. In slechts 5 werksessies met de IT en business werde doelstructuur gedefinieerd en de mapping uitgevoerd. De doelstructuren waren voor taken, changesm problemen en bijlageen verschillend. Door gebruik de Metaverses methode is alle data getransformeerd naar de ServiceNow doelstructuur. Importeren in ServiceNow kon zonder verdere transformatie worden uitgevoerd. Hierdoor bleek ook 1 proefmigratie voldoende.

Stedelijke archiefmigratie

Voor een Nederlandse archief heeft Metaverses een datamigratie uitgevoerd van alle metadata van hun gearchiveerde werken. Naast het uitvoeren van de conversie heeft Metaverses ook de gegevens verrijkt met behulp van meerdere API’s en andere externe bronnen en de (zwaar) vervuilde gegevens van het bronsysteem geschoond.

Projectdetails van de archiefmigratie

Het project omvatte:

 • 1 vervuild bronsysteem;
 • 1 doelsysteem;
 • metadata behorend tot ca. 36.000 boeken, artikelen en andere gearchiveerde werken;
 • verrijking van de gegevens via API’s, bijvoorbeeld de Google books API en VIAF API;
 • verrijking van de gegevens door externe bronnen, bijvoorbeeld het vocabulaire van de Thesaurus.