Our approach

Quick insights, quick results

Ook jouw vraagstuk voor datamigratie pakken we aan met een passende oplossing. Hoe? Met onze slimme, modulaire conversiestraat. Flexibel en aanpasbaar naar elke situatie. En met de uitstekende audit trail van de verwerkte gegevens weet je precies waar je aan toe bent. Bovendien voldoen de IT-infrastructuur en processen aan de beveiligingsvereisten.

Migratie

van systeem A naar B. Onderweg pakken we data kwaliteitsproblemen aan en voeren we de nodige transformaties uit.

Transformatie

We halen data uit het systeem, verbeteren / transformeren naar de benodigde structuur en zetten het weer terug.

Synchronisatie

tussen systeem A en B. We vergelijken de data en zorgen dat die met elkaar in sync is.

Advies

over datamigratie, transformatie en verbetering van data kwaliteit op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

HOE ONZE METHODE ERUIT ZIET

methode

Innovatief en snel

We gaan direct op ons doel af met een vernieuwende aanpak. De benodigde inzichten over data en structuren zijn eerder duidelijk, waardoor we sneller stappen zetten. Waarom eindeloos bronsystemen analyseren? We willen resultaat. Bovendien vraagt onze aanpak om aanzienlijk minder proefmigraties.

methode

Minimale impact

De migratie pakken we samen aan. Maar we zorgen ervoor dat de impact op je organisatie minimaal is. We hebben je input nodig om de businesslogica te verwerken en om de resultaten te testen. Verder werken we zoveel mogelijk zelfstandig, zonder invloed op je processen.

methode

Efficiënt en besparend

Never change a winning team. Onze innovatieve aanpak heeft zich in vele scenario’s en situaties bewezen. Die effectiviteit en kostenbesparing passen we ook graag op jouw organisatie toe.

Wat we doen met data

Veilige
conversie

Certificeringen zijn er niet voor niets. Daarom voldoen onze tooling en methode aan de normen voor ISO27001, NEN7510 en FSQS. En die standaard houden we graag hoog. Voor elke conversie de allerhoogste veiligheid van je data, inclusief zorg- en financiële gegevens.

Inzichtelijk en transparant

We zetten je migratie heel transparant op. Hierdoor heb je altijd duidelijk inzicht in de logica én de resultaten. Bovendien zorgen we voor een gedetailleerde audit-trail. Hiermee kun je de datatransformatie altijd herleiden, mocht dat nodig zijn.

Betere datakwaliteit

Als we data migreren, hebben we altijd oog voor de kwaliteit. Onze profiling en analyses brengen het haarfijn in beeld. Zijn er afwijkingen of hiaten? We maken het snel inzichtelijk. De data kunnen we opschonen met kennis uit je eigen systemen of met externe bronnen.

Onze conversiestraat voor maatwerk

Ook jouw vraagstuk voor datamigratie pakken we aan met een passende oplossing. Hoe? Onze slimme, modulaire conversiestraat. Flexibel en aanpasbaar naar elke situatie. En met de uitstekende audit trail over de verwerkte gegevens weet je precies waar je aan toe bent. Bovendien voldoen de IT-infrastructuur en processen aan de beveiligingsvereisten.

metaverses case

Mooie uitdaging van Bovemij

Bovemij benaderde ons voor de conversie van zakelijke schadepolissen en de bijhorende lopende schadeclaims. Normaal gesproken gebruiken ze de conversiestraat van de pakketleverancier, maar bij deze uitdaging liepen ze tegen beperkingen aan.