CASE

Migratie van schade verzekering polissen

De uitdaging

Vivat Schade is een conversieproject gestart om 11 productgroepen over te zetten vanuit 2 bronsystemen naar 1 doelsysteem. Dit conversieproject is randvoorwaardelijk om andere strategische initiatieven binnen Vivat op te kunnen starten. Gedurende dit project is de initiële driver “tijd” omgezet naar de driver “kwaliteit”, waardoor de nadruk op datakwaliteit, inclusief opschoning kwam te liggen. Op basis van de Vivat’s eigen ervaringscijfers was tijdige afronding van het conversietraject door hun zelf niet haalbaar. Vivat was derhalve op zoek naar versnelling zonder in te hoeven leveren op kwaliteit. Bij aanvang van het Metaverses team was er slechts 14 weken de tijd in de strategische planning voor het realiseren van de migratie.

Project details

De betrokken portfolio omvatte:

  • 2 bronsystemen;
  • 1 doelsystemen;
  • 11 productgroepen;
  • 85.000 polissen;
  • 120.000 verzekeringsdekkingen;
  • Een zwaar vervuild bronsysteem;
  • 2 conversie batches

De oplossing

Gezien de strikte tijdslijnen is het Metaverses team direct gestart met het opzetten van de conversie logica. Met een cadans van tweemaal per week intensieve werksessies met betrokkenen van Vivat zijn binnen twee weken de ruwe schetsen van de data mapping opgesteld. Vervolgens kon er wekelijks een nieuwe productgroep gemapt en getest worden. Tijdens deze werksessies zijn de complexe datatransformaties opgezet en getest met kennishouders. Zodra het eerste product geaccepteerd werd door onze opdrachtgever volgden de andere producten snel.

Deze intensieve werkwijze heeft ertoe geleid dat de migratie van alle 11 de productgroepen in slechts 14 weken gerealiseerd en geaccepteerd is. Naast het uitvoeren van de technische migratie heeft Metaverses de interne organisatie ontlast door het genereren van verzekeringsdocumentatie, communicatie met polishouders en financiële rapportage. Een extra versneller voor de overgang op het nieuwe polis administratiesysteem.

Vivat Schade heeft zijn waardering uitgesproken voor de hands-on benadering, flexibiliteit en constructivisme van Metaverses tijdens dit soms turbulente conversieproject. Het Metaverses-team heeft het interne team een significante hoeveelheid werk bespaard door het inzetten van de beproefde methodiek en tooling. Bovendien benadrukte Vivat dat zonder Metaverses de deadline niet behaald zou worden.

Wat kunnen wij voor jouw organisatie betekenen?