CASE

Polismigratie per prolongatie datum

De uitdaging

Vanuit het besluit om schadeverzekeringen in een nieuw polisadministratiepakket te verwerken, is De Goudse Verzekeringen de samenwerking met Metaverses aangegaan voor het vormgeven van de datamigratie strategie en het uitvoeren hiervan.

Project details

  • Productrationalisatie tussen bron en doelsysteem
  • Uitgebreide beoordeling en opschoning van het bestaande clausulebestand
  • Volledige herbeoordeling van zakelijke relaties met SBI-code als leidraad voor de conversie
  • Uitgebreide toetsing aan actuele acceptatiekaders
  • Uitvraag van aanvullende gegevens bij klanten
  • Verscheidene andere datakwaliteitscontroles leidend tot opschoning van portefeuille

De oplossing

In de strategiefase is de brondata in kaart gebracht, de doel productinrichting op hoofdlijnen bepaald en gemapt op de bron. Dit heeft geleid tot een allesomvattende strategie en concreet plan van aanpak voor het uitvoeren van de datamigratie.

Er is gekozen om niet 1-op-1 te converteren, maar de migratie aan te grijpen als mogelijkheid om tegelijkertijd de portefeuille te rationaliseren. Als onderdeel van de migratiestraat zijn daarom datakwaliteitsproblemen aangepakt door slim gebruik te maken van business kennis van De Goudse, door gerichte communicatie en technische mogelijkheden voor schoning en verrijking toe te passen.

In een periode van één jaar zijn alle polissen van de eerste klantsegmenten op prolongatiedatum gemigreerd naar het nieuwe systeem Level. Tegelijkertijd is de migratiestraat verder uitgebreid om de resterende klantsegmenten te kunnen faciliteren. Medio 2024 zal de gerationaliseerde, gevalideerde en verrijkte schade MKB-administratie geconverteerd zijn naar het nieuwe systeem.

Wat kunnen wij voor jouw organisatie betekenen?