CASE

Versneller van schadepolis- en claim migratie

De uitdaging

Metaverses is door de leverancier van een administratiepakket voor schadeverzekeringen gevraagd om de conversie van zakelijke schadepolissen en bijhorende lopende schadeclaims te migreren bij Bovemij. Deze partij maakt normaal gesproken gebruik van een eigen conversiestraat maar liep voor deze conversie tegen beperkingen aan. In die conversiestraat was de data transformatie arbeidsintensief en was er onvoldoende mogelijkheid om uitzondering en dataproblemen goed te verwerken.

Project details

  • 27 producten, met 60 verschillende dekkingen
  • Ruim 46.00 polissen met meer dan 100.000 dekkingen
  • Complexe datatransformatie van historische contractstructuren
  • Migratieontwikkeling verloopt parallel aan systeeminrichting

De oplossing

Omdat het administratiepakket tijdens het traject nog vol in ontwikkeling was, werd er veel gevraagd van onze collega’s. In interactieve werksessies is nieuwe functionaliteit besproken en de datamapping opgezet. Door vanaf een vroeg stadium te starten met testiteraties en de frequentie hiervan hoog te houden konden testbevindingen effectief en snel worden aangepakt in zowel conversie als de inrichting.

Uiteindelijk heeft onze inspanning geleid tot het fantastische resultaat van een zeer succesvolle conversie praktisch zonder uitval of premieverschillen (<0,07% uitval). Bovemij zelf heeft Metaverses expliciet bedankt voor de geleverde kwaliteit en het succes van deze conversie. Vanuit de leverancier en het project werd dit over de conversie gezegd:

“Another big challenge was the data migration. Due to the complex structure, the migration was one of the most challenging ones so far. Getting the inheritance of data in the several contract layers just right took a lot of effort. This also proved a challenging task for Metaverses, the company to which we outsourced the first step of data migration. It took time, brains and some frustration, but finally the migration team delivered an exceptional result. Only 1 policy could not be migrated, and a stunning 99,93% of policies migrated with the correct premium. The other 0,07% were accepted differences. Next time you spot a colleague from the migration team, just take a bow.”

Wat kunnen wij voor jouw organisatie betekenen?